Em có mỉm cười khi thấy tin nhắn của Anh không?

Em có mỉm cười khi thấy tin nhắn của
Anh không???? 
Hay chỉ nhếch mép bảo thằng này phiền
quá….
Em có dám nói với mọi người rằng em
yêu Anh..
Hay chỉ buông 1 câu lạnh nhạt : ” Thằng
đó nó yêu tao”