Thành phố bây giờ là mùa lật giở nỗi buồn

“Thành phố bây giờ là mùa lật giở nỗi buồn
Đã gói ghém rất kĩ sau những ngày vàng óng nắng
Có thấy chăng kỉ niệm xưa tự trở mình vươn dậy
Vùi yên bình vào mấy độ chông chênh…”

– Ngọc Hoài Nhân –