Ba việc trên đời

Trên đời này có 3 việc : việc của bản thân, việc của người khác, và việc của ông trời. Chúng ta thường buồn phiền là do : quên mất việc bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời. Muốn vui vẻ

Hãy giống như con lật đật

“Này, Nobi-chan, con lật đật ấy thật mạnh mẽ phải không? Dù nó có bị ngã bao nhiêu lần đi nữa, thì nó luôn đứng dậy bằng chính sức mình… Bà muốn sau này cháu sẽ giống như con lật đật ấy. Cho dù cháu có bị vấp ngã bao

Luôn có thành công chờ ta phía trước

Luôn có thành công chờ ta phía trước, nhưng không có đủ nhiều cho tất cả. Nên cuộc sống thường dùng những thất bại như là cách để chọn lọc ra những người xứng đáng được thành công, đó là những người dám đứng dậy và bước tiếp… “giáo sư

1 11 12 13 14 15