Những câu nói tạo động lực hành động trong cuộc sống 2019

Những câu nói hay tạo động lực hành động trong cuộc sống 1. Bạn có thể tin vào những giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực.Nick Vujicic 2. Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa