[REVIEW SÁCH] – ĐỪNG SỢ LỠ CUỘC CHƠI #FOMO – Patrick J. McGinnis

Fomo: hội chứng tâm lí mà ai cũng mắc phải? Hiện nay , trong đời sống của con người không chỉ có những nhu cầu vật chất hiện hữu mà còn có khao khát về mặt tinh thần khá cao, do sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội