[REVIEW SÁCH] ISMS:HIỂU VỀ NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI – SAM PHILLIPS

BÁCH KHOA TOÀN THƯ VỀ NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI Nếu bạn đang kiếm một cuốn sách có đầy đủ về các trường phái nghệ thuật hiện đại thì mình nghĩ là cuốn sách của tác giả Sam Phillips sẽ đáp ứng yêu cầu đó. Bởi vì trong đây chứa kiến