[REVIEW SÁCH] KHIÊU VŨ VỚI NGÒI BÚT – JOSEPH SUGARMAN

Tôi biết đến quyển sách này qua một buổi workshop về truyền thông của 2 nhà đào tạo nổi tiếng: Hiếu Orion và Nguyễn Vĩnh Cường. Tôi đi cùng 2 người bạn, khi ấy, 1 người còn độc thân và 1 người chưa làm mẹ. Giờ thì 1 người đã