Tử vi tuổi tý nam mạng và nữ mạng năm 2020 – Hóa giải phong thủy người tuổi Tý 2020( Phần VI )

Chương VI
HÓA GIẢI THEO PHONG THỦY PHI TINH NĂM 2020

Theo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về.T
heo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về.T
heo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về.T
heo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về.T
heo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về.T
heo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về.T
heo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về.T
heo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về.T
heo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về.T
heo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngày càng tốt hơn, tin vui tới tấp báo về.T
heo tử vi tuổi Tý năm 2020, cả sự nghiệp và tài lộc của con giáp này đều được quý nhân nâng đỡ nên mọi chuyện khá thuận lợi và suôn sẻ. Đào hoa không quá vượng nhưng cũng không phải không có, duy có sức khỏe là kém nhất, bạn dễ đau yếu bệnh tật.
Xét về phong thủy phi tinh 2020 thì trong năm Canh Tý, phương vị Chính Đông trong nhà chính là phương vị cần đặc biệt lưu ý bởi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trường khí trong gia đình.
Bạn cần thận trọng nếu cửa ra vào, giường ngủ, bàn ghế chỗ ngồi trong nhà mình nằm đúng ở phương vị này, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của tuổi Tý.
Mệnh chủ có thể dùng phong thủy để hóa giải bớt sát khí bằng cách đặt ở trước cửa nhà hay cửa phòng một tấm thảm màu trắng hoặc màu xám. Ngoài ra, đầu năm bạn nên đi hiến máu để tạo phúc cho người, tích đức cho mình, cũng là ám hiệu thay thế cho tai họa chảy máu có thể xảy ra.
Năm 2020 cũng là năm Trực Thái Tuế của tuổi Tý. Con giáp này phạm Thái Tuế nên càng phải thận trọng, giữ an toàn cho bản thân. Nhớ là tuyệt đối không được động thổ ở phương vị Chính Đông trong nhà để không gây ra những tai họa khó lường.
Trong năm Cửu Tử nhập cung Chính Nam, cũng là cung đào hoa, nếu bạn biết bài trí phong thủy hợp lý thì có thể giúp cho tình duyên thêm vượng, đào hoa thêm khởi sắc.
Ở phương vị này nên dùng nhiều đồ vật màu đỏ, có thể cắm lọ hoa hồng đỏ ở đây để chiêu vượng đào hoa, tình cảm ngà

I. Những nét chung về người tuổi Tý
II. Tương hợp và xung khắc giữa người tuổi Tý với các tuổi khác
III. Tổng quan tuổi Tý năm Canh Tý 2020
IV. Tử vi tuổi Tý 2020 theo từng tuổi chi tiết
V. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Tý năm 2020
VI. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020

avatar
  Subscribe  
Notify of