[REVIEW SÁCH] IQ VƯỢT TRỘI – David Perlmutter

“Mình đã thương con đúng cách hay chưa?” Tôi phải dừng lại vài lần để tự vấn bản thân trong quá trình đọc cuốn sách này. NHỮNG BĂN KHOĂN KHI CHỌN LỰA SÁCH Đây là một cuốn Y học thường thức và cũng giống như bao cuốn khác cùng dòng,