[REVIEW SÁCH] FAUST – J. W GOETHE

Khép lại cuốn “Kinh Thánh cuộc đời của dân tộc Đức” với vở kịch thơ 12.111 câu đã làm tôi thấy mãn nguyện vô cùng. Do tính chất thời đại mà giờ đây tác phẩm này bị thập niên này xem nhẹ, nhưng tin tôi đi đó là một sai

1 2 3 4 5 18